งานแถลงข่าวจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

เช้าวันนี้(22 ก.ค.) ที่ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล มีพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจจำปี 2558 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์…

Read more

สคล.- สสส. ชวนรณรงค์ “ปั่น 999 คาราวานบุญ งดเหล้าครบพรรษา” เผยคนไทย 83.4% งดดื่มช่วงเข้าพรรษา พักตับ – ยื้อชีวิต แถมประหยัดเงินจากงดซื้อเหล้า เฉลี่ยคนละ 1,455 บาท

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสงดเหล้าครบพรรษา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อ “ปั่น 999 คาราวานบุญ งดเหล้าครบพรรษา ถวายผ้าป่าชุมชนคนสู้เหล้า ไถ่ชีวิตนักดื่ม” (9 วัด 9 วัน 9 จังหวัด) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยจากการสำรวจพฤติกรรมการดื่มของประชาชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2557 ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือน (คือ ร้อยละ 36.5 ) ระบุว่า งดดื่มในเทศกาลเข้าพรรษา ร้อยละ 83.4 จำแนกเป็น ร้อยละ 39.4 งดตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ร้อยละ 23.3 งดเป็นบางช่วง และร้อยละ 20.8 ไม่งดแต่ลดปริมาณลง ขณะที่ร้อยละ…

Read more

นายกฯมอบคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

รองนายกฯ ยงยุทธ แถลงข่าว จัดกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ นายกฯ มอบคำขวัญ “พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา” นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม พร้อมด้วย นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยกล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558 ว่า “พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา” พร้อมเร่งทุกฝ่ายปกป้องเยาวชนจากสุรา ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 จึงเชิญชวนประชาชนงดดื่มสุราตลอดเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนัก และร่วมมือการปกป้องอนาคต ของชาติ  ไม่ให้ถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติด โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งเสพติดหาซื้อง่ายอย่างไรก็ตาม ได้ตั้งเป้าหมายควบคุมจำนวนเยาวชนไม่ให้กลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่เร็วเกินไป โดยผลักดันการออกกฎหมายควบคุมการจำหน่าย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตร รอบสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา…

Read more

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดงานมหกรรม “ 1 ทศวรรษ สานพลังเครือข่ายประชาคมเพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า” สร้างทิศทางการขับเคลื่อนงานงดเหล้า ที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดงานมหกรรม “ 1 ทศวรรษ สานพลังเครือข่ายประชาคมเพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า” สร้างทิศทางการขับเคลื่อนงานงดเหล้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดงาน มหกรรม “ 1 ทศวรรษ สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ หนุนเสริมกำลังใจ เครือข่ายงดเหล้าทั้งบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน ประสบการณ์ การขับเคลื่อนงาน แก้ไขปัญหาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละพื้นที่ ร่วมกำหนดทิศทาง นำเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน จากสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย นับวันมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น ซึ่งอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีสถิตติการดื่มสูงสุดในคนวัย 15 ปีขึ้นไปเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีผู้ดื่มสุรามากที่สุดในประเทศ รองลงมาเป็นจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลทำให้ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดของประเทศด้วยเช่นกัน และที่น่ากังวลอย่างยิ่ง คือ กลุ่มเยาวชน ก็มีอัตราการดื่มสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศเช่นกัน นายสุริยะ…

Read More

“ชาวชุมพรรวมพลัง รักษาศีล ๕ เพื่อความก้าวหน้าแห่งชีวิต” เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ชุมพร และวัดต่างๆในจังหวัดชุมพร

“ชาวชุมพรรวมพลัง รักษาศีล ๕ เพื่อความก้าวหน้าแห่งชีวิต” เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ชุมพร และวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรร่วมกันจัดนิทรรศการรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผลักดันโครงการงดเหล้าครบพรรษา พร้อมร่วมลงนามปฎิญาณตนรักษาศีล ๕ งดเหล้าครบพรรษา ณ วัดราชบุรณะ(วัดนอก) ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งวัดราชบุรณะ(วัดนอก)แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของจังหวัดชุมพร เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของชาวจังหวัดชุมพรที่จะได้มีโอกาสรวมพลังทำความดีในช่วงเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ชุมพรคืออีก ๑ พลังที่จะร่วมสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังใจก้าวไปพร้อมๆกับชาวชุมพร ให้เป็น หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดชุมพรและ งดเหล้าครบพรรษาให้ได้…

Read more

แกนนำชุมชนคนสู้เหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา ภาคอีสานตอนนล่าง ดูงานตำบลสำเภาลูนลดปัจจัยเสี่ยง

แกนนำชุมชนคนสู้เหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา ภาคอีสานตอนนล่าง ดูงานตำบลสำเภาลูนลดปัจจัยเสี่ยง ระหว่างวันที 18-19 กรกฎาคม 2558 การจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น. 4 ฐานเรียนรู้คือ 1.) รพสต.สำเภาลูนภาพรวมตำบลลดปัจจัยเสี่ยง 2.) ทูบีนัมเบอร์วันกับงานงดเหล้าครบพรรษา 3.) อาสาสมัครเชียร์ชมให้กำลังใจกับการเยี่ยมให้กำลังคนต้นแบบ 4.) ร้านค้าสะดวกยิ้มกับการจัดสภาพแวดล้อม ช่วงบ่ายร่วมกันแถลงข่าวงดเหล้าครบพรรษาและประกาศเจตนารมย์งดเหล้าครบพรรษา ภาคอีสานตอนล่าง…

Read more

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.สุราษฎร์ธานี ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงดเหล้าครบพรรษา

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.สุราษฎร์ธานี ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงดเหล้าครบพรรษา ใน 5 ชุมชน 4 อำเภอ โดยมุ่งเน้นการหากิจกรรมทดแทนจากที่เคยก๊งเหล้าทุกเย็น มาเป็นปลูกต้นไม้-ปลูกผักและสมุนไพร ปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก อสม.มาร่วมคัดกรองและดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนอีกด้วย…

Read more

เฟย์-ฟาง-แก้วนำทีมดาราชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

เฟย์-ฟาง-แก้ว นำทีมศิลปินดารา ทำดีเพื่อสังคม ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ชวนกันมาทำดี กลุ่มศิลปิน วง เฟย์ ฟาง แก้ว (พรปวีณ์ นีระสิงห์, ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ และ จริญญา ศิริมงคงสกุล) แห่งค่าย เยส! มิวสิค เครืออาร์เอส ขออาสาเชิญชวนคนไทยร่วมงดเหล้า “วันเข้าพรรษา” หรือ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ในโครงการ “อาร์เอส กิ๊ฟ แบค” ที่สนับสนุนให้ศิลปินดารา ทำดีเพื่อสังคม เพราะอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ด้วยการ ลด ละ เลิก อบายมุข สุรามึนเมาทุกประเภท ฟาง เผยว่า “ใกล้วันเข้าพรรษาแล้ว และวันนี้ ถูกกำหนดให้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วย อยากเชิญชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษา ด้วยการลด ละ เลิก อบายมุขทุกอย่าง ซึ่งเป็นศีลข้อหนึ่งที่เราคนไทยควรพึงปฏิบัตินะคะ จริงๆแล้ว เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกาย หากดื่มในปริมาณที่มากเกินไป ก็อาจทำให้เราใช้ชีวิตประมาท สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง และผู้อื่นด้วย…

Read more

“ใสผ้าถุงนุ่งโสร่ง รณรงค์งดเหล้าครบพรรษา มาเบิ่งเทียน เรียนรู้วัฒนธรรม”

ประชาคมงดเหล้า อุบลราชธานี เชิญชวนชาว‎อุบลราชธานี‬ และท่านที่สนใจ “ใสผ้าถุงนุ่งโสร่ง รณรงค์งดเหล้าครบพรรษา มาเบิ่งเทียน เรียนรู้วัฒนธรรม”…

Read more