XX

ภาคตะวันตก

อบต.จรเข้ใหญ่ สุพรรณบุรี รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

งดเหล้าเข้าพรรษา จระเข้ใหญ่ สุพรรณบุรี

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา ปี 2554

ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี Read the rest of this entry »

ชาวยาง “โอตานิ” งดเหล้าเข้าพรรษา ทำดีถวายในหลวง

โอตานิ งดเหล้าเข้าพรรษา16 กรกฎาคม 2554 นับเป็นอีกวันและอีก 1 ปี ที่ถือเป็นปีที่ 4 ของพวกเราชาวยางโอตานิ ในการ​ทำกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ทำดีถวายในหลวง ปีนี้เราเริ่มการรณรงค์ ที่ต​ลาดเทศบาลอำเภอสามพราน โดยเริ่มจากธนาคารออมสิน ผ่านตัวตลาดเทศบาล และตรงไปยังวัดบางช้างเหนือ​ Read the rest of this entry »

กลุ่ม บ.พีรพัฒน์ ทำบุญเข้าพรรษา ไร้แอลกอฮอล์

งดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 14 ก.ค. 54 ได้มีการทำบุญตักบาตร โดยนิมนต์พระมาที่โรงงาน เพื่อให้พนักงานทั้งในส่วนของ บจก.ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล และบริษัทในกลุ่มที่อยู่พื้นที่โรงงานเขาย้อย อาทิเช่น บจก.ลินินด็อกเตอร์ และ บจก.คลีนไลน์ เทคโนโลยี Read the rest of this entry »

ถีบเพื่ออนาคตของชาติ ราชบุรีรณรงค์งดเหล้า

งดเหล้าเข้าพรรษา ราชบุรี

Read the rest of this entry »

งดเหล้าเข้าพรรษา ประจวบ‏คีรีขันธ์

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิญาณตนงดเหล้า 3 เดือน 

 โครงการเข้าพรรษา  กฐินและงานบุญประเพณีปลอดเหล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 53

องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีนโยบายให้วัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกวัดจัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และแห่เทียนพรรษา โดยใช้โอกาสเทศกาลเข้าพรรษานี้ให้พุทธศาสนิกชน คณะสงฆ์และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในเทศกาลสำคัญนี้ Read the rest of this entry »

งดเหล้าเข้าพรรษาสาครบุรี 2553

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร

จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิญาณตนงดเหล้า 3 เดือน

 โครงการ เข้าพรรษาสาครบุรี 2553

Read the rest of this entry »

งดเหล้าเข้าพรรษา จ.นครปฐม‏

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครปฐม

จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิญาณตนงดเหล้า 3 เดือน 

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ทอดกฐินและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า จังหวัดนครปฐม ปี 2553

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2553  ณ หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ เครือข่ายประชางดเหล้าจังหวัดนครปฐมใช้โอกาสเทศกาลเข้าพรรษา นำสมาชิกชมรมคนบวชใจจังหวัดนครปฐม จำนวน 100 คน ร่วมรณรงค์และปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา Read the rest of this entry »

งดเหล้าเข้าพรรษา จ.กาญจนบุรี‏

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดกาญจนบุรี

จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิญาณตนงดเหล้า 3 เดือน 

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และบุญประเพณีปลอดเหล้าจังหวัดกาญจนบุรี ปี 53 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2553  ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   เครือข่ายประชางดเหล้าจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอเลาขวัญโดยท่านนายอำเภอ นำข้าราชการอำเภอเลาขวัญโดยมีภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน Read the rest of this entry »

ปฏิญาณตนและเดินรณรงค์ ภาคตะวันตก‏

ภาคตะวันตก
แถลงข่าว  ปฏิญาณตน เดินรณงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๕๓
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเภาคตะวันตก และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก ๘ จังหวัด ร่วมกับจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานภาคีภาครัฐ จัดงานแถลงข่าว “งดเหล้าเข้าพรรษา  กล่าวปฏิญาณตน และเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ๕๓” โดย สมาชิกชมรมคนบวชใจ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน Read the rest of this entry »

ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรีปฏิญาณตนงดเหล้า 53 เริ่มต้นแล้วที่วัดสามชุก       

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก พร้อมด้วยประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 53  ณ วัดสามชุก  อ. สามชุก  จ .สุพรรณบุรี  Read the rest of this entry »