XX

Posts tagged พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครือข่ายงดเหล้าตาขันเดินหน้ารณรงค์งดเหล้าออกพรรษา

เครือข่ายงดเหล้าบ้านตาขัน นำโดย นางรฐา   กันทาสืบ  ผู้ประสานงานองค์กรงดเหล้าบ้านตาขัน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ชวนคนลด  ละ  เลิกเหล้า  และสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าของชุมชนบ้านตาขัน  ตำบลตาขัน  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่  18-19 ตุลาคม  2553  ณ  ศาลาปฏิบัติธรรมวัดตาขัน Read the rest of this entry »

เยาวชนนครนายก…พบผู้ว่าฯ ขอแรงหนุนงดเหล้า

เยาวชนฯและเครือข่ายงดเหล้านครนายกเข้าพบผู้ว่าฯ คนใหม่
ขอแรงหนุนงดเหล้างานบุญ และกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม2553 ตัวแทนเยาวชนนักรณรงค์ ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด นำโดย น.ส.พัชราพร สีชมภู  ประธานชมรมและนายมณฑล  โกร่งทอง รองประธานฯและคณะ พร้อมด้วย นายชัยพร ทวีวงษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ได้เข้าพบ นาย สุทธิพงศ์ กุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคนใหม่ ณ  ศาลากลางจังหวัดนครนายก  เพื่อเป็นการแสดงความยินดี มอบเสื้อรณรงค์งดเหล้า และขอความร่วมมือจากทางจังหวัดในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้า และการประกาศใช้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 Read the rest of this entry »

พังงาหนุนคนอาสาพัฒนาชุมชนรณรงค์งดเหล้า

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพังงาจับมือพัฒนาชุมชนจังหวัด
หนุนคนอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) รณรงค์งดเหล้า

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น – 14.00 น. เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพังงา โดยนายชำนาญ พึ่งถิ่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา นายปราณี  รัตนประยูร ซึ่งมีเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ทับปุด อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วทุ่ง ได้รับเกียรติจากนายอำเภอ ตะกั่วทุ่ง นายมานะ  จรุงเกียรติขจร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เครือข่ายคนอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) สานต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย” Read the rest of this entry »

ลพบุรีขยับงานงดเหล้าเข้ากับสมัชชาสุขภาพ

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดลพบุรีขยับงานงดเหล้าเข้ากับสมัชชาสุขภาพ 

 

สถาบันนารายณ์เพื่อการพัฒนา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เครือข่ายสื่อศิลป์สร้างสุข และเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลพบุรี  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อว่า “สื่อศิลป์&ดนตรี สร้างสุข สู่สุขภาพ” ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสลพบุรี ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้คนลพบุรีมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ การลดละการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการประชาสัมพันธ์พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เกิดการรับรู้แก่สาธารณะในวงกว้าง Read the rest of this entry »

สภาเด็กจันท์คึก!จัดอบรม”รณรงค์ชวนครอบครัวเลิกเหล้า”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดจันทบุรี    ได้จัด “การอบรมเยาวชนรณรงค์ชวนครอบครัวเลิกเหล้า ภายใต้โครงการเข้าพรรษาชวนครอบครัวเลิกเหล้า” จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553  ณ ศูนย์กสิกรรมโป่งแรด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี Read the rest of this entry »

เยาวชน ม.บูรพา รณรงค์งดเหล้า ลดโลกร้อน

2513747-jpg 
 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดชลบุรีและเยาวชนจิตอาสากลุ่มย่ามสีเขียว ม.บูรพา จ.ชลบุรี ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการรณรงค์ปฏิญานตนงดเหล้าเข้าพรรษา ให้ความรู้เรื่อง พ...ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย Read the rest of this entry »

สสจ.ปราจีน และเครือข่ายร่วมเทเหล้าเผาบุหรี่

สสจ.ปราจีนบุรี และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม ร่วมเทเหล้า เผาบุหรี่ รณรงค์ก่อนวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, ชมรมสร้างสุขภาพอำเภอศรีมโหสถ ได้ร่วมมือกับอำเภอศรีมโหสถ  และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดงานรณรงค์เทเหล้า เผาบุหรี่ Read the rest of this entry »

ร่วมเรียนรู้ “รวมพลชุมชนเลิกเหล้า” จ.สุรินทร์

ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้านกว่า 200 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม
“รวมพลชุมชนเลิกเหล้า” จังหวัดสุรินทร์
   

   

ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวมพลชุมชนเลิกเหล้า” พบว่าเยาวชนไทยอายุ 15 ปี – 18 ปีมีสถิติการดื่มสุราเพิ่มขึ้นและเยาวชนเริ่มดื่มอายุน้อยลง โดยเฉพาะวัยรุ่นเพศหญิงที่มีจำนวนการดื่มเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เท่าจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 6.5 ในเวลาเพียง 7 ปี ที่ห้องรัตนบุรีโรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 53 นี้ นายปิติธรรม  ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างของการงดไม่ยุ่งกับการดื่มสุรา เป็นประธานในการเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวมพลชุมชนเลิกเหล้า” จังหวัดสุรินทร์ Read the rest of this entry »

ชวน…อาสาพัฒนาสังคมฯเลิกเหล้า‏

วันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ  ห้องประชุมศาลาประชาคม  นายวิโรจน์  แจ้งพลอย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวต้อนรับ อาสาพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ต่างๆ และการสอดส่อง  แจ้งเบาะแสปัญหาที่พบเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Read the rest of this entry »

ประชาสังคมชุมชนคนโคราชปลอดเหล้า

 

       สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชาสังคมชุมชนคนโคราชปลอดเหล้า  ครั้งที่ 3/2553

มื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ.ห้อง 1105 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

จังหวัดนครราชสีมา

 

****************************************************** Read the rest of this entry »